Gyakori kérdések

Mit kell hozni jóga órára?

Csak nyitottságra és kényelmes ruhára van szükség. Jóga matracok, sőt ha szükséges párnák és pokrócok vannak a jóga központban. Átöltözési lehetőség adott.

Miért tartunk ki hosszabb ideig egy testtartást?

Szemben egyéb testedzési formákkal, a jógagyakorlatok megfelelő végrehajtás esetén a fizikai hatásokon túl hatnak az értelmünkre, érzelmeinkre, pszichénkre. A jóga testtartások révén fokozhatjuk például akaraterőnket, intelligenciánkat, intuíciónkat vagy akár szeretetteljesebbé is válhatunk, stb. Ahhoz azonban, hogy a gyakorlatoknak ezen összetett hatásai is érvényesüljenek, két feltétel szükséges. Először is fontos ismernünk, hogy az egyes gyakorlatok a fizikai hatásokon túl hogyan hatnak érzelmi, értelmi szintünkre, pszichénkre; és a végrehajtás során figyelmünket is a jóga testtartásra, illetve az adott testtartáshoz kapcsolódó hatásokra kell irányítanunk. Másodsorban fontos megfelelő ideig kitartanunk ezeket a statikus testhelyzeteket ahhoz, hogy ezen kifinomult hatások is létrejöjjenek.

Mi az a tudatosítás és miért szükséges?

Egy hasonlattal élve, a tudatosítás olyan, mint amikor egy barlangban miután kiáltottunk egyet, csendben figyeljük a visszhangot. Ebben a hasonlatban a kiáltás az adott jóga testtartásnak, a visszhang pedig az adott testtartás által lényünk különböző szintjein végbemenő változásnak felel meg. Ahhoz, hogy képesek legyünk érzékelni, hogy milyen visszhangot vált ki az adott testtartás a lényünkben; csukott szemmel, csendben, befele kell figyeljünk, hiszen a létrejövő hatások nagyon sokrétűek, de nagy részük olyan kifinomult, hogy csak akkor tudjuk őket észrevenni, ha teljes figyelmünket rájuk irányítjuk. Azáltal, hogy a kifinomult hatásokat (lásd fent) is tudatosítjuk, felgyorsítjuk azon folyamatokat melynek révén a jóga testtartások lényünk kifinomult szintjeire (érzelmi, értelmi szint) is jótékonyan hatnak.

Miért végezzük csöndben, zene nélkül a gyakorlatokat és a lazítást is?

A fentiekből következik, hogy mind az adott testtartás végrehajtása során, mind az azt követő tudatosítás során fontos, hogy minél inkább a külvilágtól elkülönülve, befele figyeljünk, hiszen energiáink alapvetően arra koncentrálódnak, amire a figyelmünk irányul. Amennyiben csendben, befele fordulva és figyelve végezzük a gyakorlatokat és a tudatosítást; jógagyakorlásunk hatékonysága megtöbbszöröződik. Azért nem használunk zenét tehát a gyakorlás során, hogy ezzel se vonjuk el figyelmünket és így energiánkat a gyakorlástól és annak hatásaitól.

Továbbá a zene egy nagyon erőteljes módszer arra, hogy a belső állapotunkon változtassunk; különféle zenék, különféle belső állapotokat ébresztenek bennünk. A jóga testtartás kitartása egy konkrét állapot létrehozását segíti. Ha közben zenét hallgatnánk, az módosítaná az adott testtartás által kiváltott állapotot, így csökkentve annak hatékonyságát.

Miért szükséges kijavítani, ha valaki rosszul hajt végre egy testtartást?

A helytelenül végzett jóga testtartás amellett, hogy nem fejti ki azon jótékony hatásokat, amelynek céljából végezzük azt, egyenesen káros hatással is lehet ránk. Ezért nagyon fontos, hogy képzett jógaoktatótól tanuljuk meg a jógagyakorlatokat és a jógaoktató minden esetben kijavítsa a testtartást.

Mi az a rezonancia?

A rádió működése a legjobb példa a rezonancia érzékeltetésére; a rádió adó és vevő egy hullámhosszon kell legyen. Ha például rá szeretnénk hangolódni az univerzális boldogság adóra, ahhoz ismernünk kell annak „hullámhosszát” és elég ideig kell ráhangolódjunk ahhoz, hogy a létrejött hatások tartósak legyenek lényünkben. Minél hosszabb a testtartás kitartása, és minél figyelmesebbek vagyunk a tudatosítás során, annál intenzívebben érzékelhetjük a hatásokat.

Mik azok a csakrák?

Az ember mikrokozmoszában 7 fő komplex, a fenti példára utalva „adó-vevő” rendszer létét azonosították a jóga több ezer éves hagyományában, amelyek megfelelnek a Makrokozmosz 7 alapvető szintjének. Ezeket nevezhetjük csakráknak, erőközpontoknak vagy rezonátoroknak, amelyek olyan rezgő rendszerek, amelyek képesek kapcsolatba lépni az Univerzum megfelelő energiaközpontjaival, szintjeivel. Mindegyik erőközpontnak sajátos rezgésfrekvenciája van, mindegyikhez tartoznak bizonyos típusú energiák, értelmi-, érzelmi-, lelki állapotok, tulajdonságok és minőségek.

A hét fő erőközpont és annak főbb tulajdonságai:

Muladhara vagy Gyökér csakra létfenntartó ösztönök, életerő, biztonság, vitalitás
Swadisthana vagy Szakrális csakra érzékiség, szexualitás, másokkal való kapcsolatteremtés, férfiasság/nőiesség
Manipura vagy Köldök csakra akarat, bátorság, önkontroll, dinamizmus
Anahata vagy Szív csakra szeretet, odaadás, empátia, megbocsátás
Visuddha vagy Torok csakra művészi tehetség, kifinomult érzékelés, megérzések
Ajna vagy Homlok csakra intelligencia, értelmi erő, koncentráció, zsenialitás
Sahasrara vagy Korona csakra tiszta szellemiség, bölcsesség, kötetlenség, kapcsolat a Teremtővel

Az Univerzumban is megtalálhatóak ezek az energiaközpontok egy “gigantikus méretben”, amik folyamatosan sugározzák ki magukból a frekvenciájuknak megfelelő energiát, így rájuk hangolódva fokozatosan felhalmozhatjuk lényünkben ezeket a tulajdonságokat, jellegeket.

Mi az a polaritás?

Világunkban minden az energia két jellegének egy adott kombinációja. Az egyik jelleg összpontosító, rendszerező, kisugárzó jelleg; a másik befogadó, szétáradó, kitáguló. A taoista hagyományból származó jin-jang szimbólum is ezt jeleníti meg. A jóga hagyományában is az energia e a két jellegéről beszélünk. Ezek kiegészítik egymást. Egyik sem létezik a másik nélkül, nem választhatóak szét és csak együtt, egymáshoz viszonyítva értelmezhetők, ahogy például a hideg és a meleg, az éj és a nappal is mindig váltakozva, egymás viszonylatában létezik.

A világon minden magában hordozza a változás lehetőségét. Így a világ a jin (befogadó) és a jang (kisugárzó) jellegű energiák állandó változásából áll. Normális körülmények között az energiák rendezettségre, egyensúlyra törekednek. A jóga gyakorlatunkban is erre kell törekedjünk.