Kasmíri Sivaizmus

A Kasmíri Sivaizmus hagyományát úgy tekintik, mint a jóga egyik legtranszcendensebb, valamint a tantrizmus egyik legmagasabb formája, amely minden bizonnyal az emberiség egyik legnagyobb spirituális kincse. Egy kiváló közvetlen és hatékony út Istenhez.
A szanszkrit „Siva” szó azt jelenti, hogy „A Mindig Jóságos” és Isten Legfelsőbb Megmentő (Megváltó) és Legfelsőbb Spirituális Vezető arculataira vonatkozik. Ezért lehetséges lényegében, hogy minden transzcendálás (túllépés) és a Felszabadító Isteni Kegyelem megnyilvánulása mindig kapcsolódik valamilyen módon Sivához, független a spirituális úttól, amelyet követünk.
Iskolánk több, mint 20 éve indult sivaizmus tanfolyama, egyedi Európában, amelyre számos országban több ezren járnak.
Annak ellenére, hogy a Kasmíri Sivaizmus princípiumainak és módszereinek mély megértése és gyakorlati alkalmazása magas tudatszintet feltételeznek (emiatt azt gondolhatnánk, hogy manapság a legtöbb embernek elérhetetlen), mindezen princípiumokat és beavató jellegeket a tanfolyamunkon mindenki által elérhető módon mutatjuk be. Így ez a mély ezoterikus és komplex hagyomány gyors fejlődési lehetőséget ad a hiteles spiritualitás és a legmagasabb isteni megvalósítás felé.

* A tanfolyamon fokozatosan ismerkedünk meg a Kasmíri Sivaizmus alapvető a jellegeivel és beavatást kapunk többek között a következő témákba:
* A spirituális felszabadulás alapvető útjai: a limitált lény útja – Anavopaya; a megistenesítő energia útja – Shaktopaya; Siva útja – Shambavopaya; a legfelsőbb út (vagy a fokozatok nélküli út) – Anupaya;
* A megnyilvánulás (teremtés) 36 alapvető aspektusának (tattva) rejtélyei;
* A teremtő ige (Isteni Logosz) fonematikus energiáinak rejtélyei;
* Ezoterikus módszerek a kifinomult erőközpontok (csakrák) és azok „szirmainak” (jellegzetes rezgés irányainak) mély és intenzív aktiválására
* A Kasmíri Sivaizmus alapvető írásainak beavató és gyakorlati tanulmányozás: Shiva Sutra, Spanda Karika, Vijnana Bhairava Tantra, etc;
* A Vijnana Bhairava Tantra 112 fő közvetlen megvilágosító módszerének gyakorlati feltárása, amelyek lehetővé teszik a Legfelsőbb Isteni Önvaló (Atman) feltárását és Istennel való teljes egységet.

Ugyanakkor a Sivaizmus tanfolyam többek között feltárja a következőket:
* Speciális beavatás a Sri Vidya ezoterizmusába; beavatás Tripura Sundari Nagy Kozmikus Erő 15 nityájának mantrájába
* Beavatás különböző isteni lények ezoterizmusába és mantrájába (Garuda, Skanda-Karttikeya, Hanuman stb)
* Különféle jelentős beavatások, melyek éves sikeres vizsgához vannak kötve:
* kshurika mantra  –  egy mantra a brahmarandhra megnyitására, amely lehetővé teszi a korlátolt egyéni állapot túllépését és a „tudat-átvitel” titkos módszerének gyakorlását, amit a tibeti hagyományban a Phowa néven ismernek
* A titkos, erotikus Maithuna tantrikus eljárás ezoterikus módszere
* A híres Sundaryalahari írásban feltárt titkos spirituális módszerek
* Egy mantra a hétköznapi egyéni állapotra jellemző, minden limitáció és az egyéni karma transzcendálására
* Siva imádásának hagyományos szertartása
* Titkos mantrák a Siva Lingam 3 alapvető hiposztázisának felébresztésére és aktiválására lényünkben

Tanfolyam két heti rendszerességgel lesz és nyitott mindenki számára.