Szellemi vezetőnk

Egyesületünk tiszteletbeli elnöke és egyben szellemi irányítója GREGORIAN BIVOLARU jóga mester, a KASHMIR-i TRIKA szellemi hagyomány képviselője és újraélesztője, aki tanításában a nyugati ember számára közérthetővé teszi az Ezoterikus Integrál Jóga összetett tudományát. Tanítványai a világ számos országában oktatják jógarendszerét, melynek hatásossága tudományos kutatásokkal is igazolt.

1952. március 12-én a romániai Tartasestiben, egy Bukarest melletti kis faluban született. Gyermekkorában gyakran álmodta, hogy egy magas szellemi szintet elért tibeti jógi. Ezeknek az álmoknak köszönhetően számos jóga módszerre emlékezett vissza, melyeket el is kezdett gyakorolni, rendkívüli eredménnyel. Álmainak és mindennapi életének eseményeit a szinkronicitás bámulatos esetei kapcsolták össze. Fokozatosan megtanulta értelmezni ezeket az eseményeket, és alapvető spirituális igazságok átfogó és összefüggő rendszerébe foglalta őket. Ennek eredményeképpen nagyon rövid időn belül, egyedül gyakorolva, olyan pszichomentális megvalósítások sorozatát érte el, melyeket paranormálisnak tartanak. Mindezek a tapasztalatok 19 éves korában érték el csúcspontjukat, amikor elérte a spirituális megvilágosodást.

A jógában szerzett tapasztalataival párhuzamosan, tudásra szomjasan tanulmányozta a keleti ezoterikus bölcsesség tanításait, melyet a jóga nemzetközileg elismert szakértője, a román Mircea Eliade is elemzett, és akinek szövegeit tanulmányozva megerősítést talált mindarra, amit a gyakorlatban tapasztalt. Grieg egyre jobban elmélyült a jóga gyakorlásában és a jóga szent szövegeinek, illetve egyes modern kori bölcsek (Ramakrisna, Sivananda és Yogananda) műveinek tanulmányozásában, és sikeresen gyakorolta az elsajátított módszereket. A Nyugat számára felépített jógaiskolája – mely a saját spirituális gyakorlása által elsajátított, szellemi önmegvalósításra irányuló ősi jógamódszereken alapszik – 1978-ban alakult Bukarestben.

Az általa oktatott jógamódszereket kezdetektől fogva forradalminak és rendkívül hatékonynak ismerték el. Gyakorlatilag a jóga gyakorlásának egy teljesen új útját nyitotta meg Romániában (abban az időben Romániában nagyon keveset tudtak a jógáról). Együttműködött a Romániai Egészségügyi Minisztériummal és a Bukaresti Pszichoszomatikus Gyógyítási Társasággal, és sok embernek segített meggyógyulni halálos betegségéből jóga gyakorlatok által. Viszonylag rövid időn belül a romániai értelmiségi elit érdeklődésének középpontjába került, akik azonnal felismerték a jóga gyakorlati értékét, és lelkesen vetették bele magukat a jóga gyakorlásába Grieg közvetlen felügyelete alatt. Néhány év elteltével azonban a kommunista mentalitás egyre agresszívebben nyilvánult meg minden olyan szervezett tevékenység ellen, amely az embereket gondolkodni tanította, és így Grieget is nemkívánatosnak tartotta. A diktátor, Nicolae Ceausescu betiltotta a jóga tanítását, és általában minden keleties ízű tanítást (harcművészeteket, Transzcendentális Meditációt, akupunktúrát stb.). Így Románia lett az egyetlen olyan ország a világon, ahol törvény tiltja a keleti gyógymódokat, illetve az önmegvalósítás módszereit (ez ma már nincs így). Grieg titokban folytatta a jóga tanítását, és az ezt követő években a hírhedt “Securitate” (Romániai Titkosrendőrség) követte, lehallgatta, letartóztatta és megkínozta Grieget és néhány tanítványát. Grieg közel két évet töltött romániai börtönökben, kizárólag azért, mert jógát tanított. Ezek közül a legrosszabból, a Bukarest központjában lévő, legbiztonságosabban őrzött börtönből tiltakozásul csodálatos módon megszökött. Ezután különféle történetek kezdtek keringeni paranormális képességeiről, mely képességeket később el is ismert.

1989 decemberében Romániában forradalom tört ki a Ceausescu-kormány ellen, és a kommunizmus megdőlésével ismét engedélyezték a jóga gyakorlását, így Grieg megalapította a MISA-t, az Abszolútumba való Spirituális Beilleszkedés Mozgalmát. A külső és belső szabadságra egyaránt szomjas románok szó szerint özönlöttek tanfolyamaira, és hamarosan több ezer tanítványa lett. Jelenleg a MISA több mint 30.000 tagot számlál, a világ más országaiban lévőket is beleértve.

“Ha a magyar értelmiség, és főleg a tudósok megnyílnának, és megértenék a jógában ismert rezonancia törvényszerűségét, ez az alapvető felfedezés számos rendkívüli megvalósítást tenne lehetővé. Ennek a törvényszerűségnek a felfedezésével az emberek rájönnek, hogy az intelligencia még nagyobb intelligenciát vonz, a jóság még nagyobb jóságot, a zsenialitás még nagyobb zsenialitást, a megértés még mélyebb megértést, és ezek a rezonancia törvényszerűségén alapulva egyre erősítik egymást, és így egy jobb élethez vezetnek. A szkepticizmus, a közöny ezzel szemben, szintén a rezonancia törvényére alapulva, még több szkepticizmust és közönyt idéz elő. Mindenki maga dönt. Azok fognak elsőként kivételes eredményeket elérni a jógában és az életben általában, akik saját tapasztalatukon keresztül valóban megértik ezt a törvényszerűséget. Az elért eredmények saját maguk és környezetük számára egyaránt meglepőek lesznek, és éppen ezek által az eredmények által lesznek képesek másokkal is megértetni ezt. Ezt a törvényszerűséget megértve egész tömegek tudatának jó irányú befolyásolása válik lehetővé.” Gregorian Bivolaru

Egyesületünk működését tiszteletbeli elnöke Gregorian Bivolaru irányításával valósítja meg, aki egyben jógaiskolánk szellemi vezetője.